за спиною

за спиною

I нареч. качеств.-обстоят.; = за спиной I, II
II нареч. обстоят. времени; = за спиной III

Значения слов