богатенько

богатенько

I нареч. качеств.-обстоят. разг.

1. уменьш. к нареч. богато I

2.

усилит. к нареч. богато I

II нареч. качеств.-обстоят. разг.

1. уменьш. к предик. богато II

2.

усилит. к предик. богато II

Значения слов

Tagged